StartBANK er et felles leverandørregister og bransjenettverk for bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. StartBANK gjør det mulig og gir leverandørene mulighet å konkurrere på like vilkår og gjør det enklere å være seriøs.

StartBANK gir virksomheten én enkelt kilde til kontrollert, nøyaktig og oppdatert leverandørinformasjon, slik at du kan håndtere leverandørrisiko og redusere kostnadene og det administrative arbeidet. Med nettverksmodellen som brukes i StartBANK, der innkjøpermedlemmene deler leverandørinformasjon som samles inn og kontrolleres av Achilles, kan du effektivt finne og velge seriøse leverandører samtidig som du har nytte av økt konkurranse.