Prosjektering og visualisering

Vi hjelper til i planleggingsfasen av et prosjekt. Det viktigste med profilering er å vite hva man ønsker å si. Med et godt, gjennomarbeidet plan og ved hjelp av tegne-/og bildebehandlingsprogram gir vi deg som kunde et best mulig inntrykk av hvordan ferdig produkt vil se ut. Dette gir deg en trygghet på hva du faktisk har bestilt, samtidig er det lettere å velge når man ser produktet i riktige omgivelser. Over er et utvalg av visualiseringsbilder, sammenlignet med ferdig levert produkt.

Ved utvendig skilting vil det ofte være behov for godkjenning fra det offentlig. Vi kjenner regelverket og har erfaring med å formulere søknader. Vi hjelper deg med rådgivning og søknader dersom du har behov for det.